mq-test inner


Контакти

Фондация „Америка за България“
ул. "Мальовица" №6
София 1000
България
Тел.: (+359 2) 806 3800
Факс: (+359 2) 843 5123

-----

Елена Хаджисотирова
Програмен координатор
„Академияза лидери в образованието“

ehadjisotirova@us4bg.org
Тел: (+359) 878749731

Back to Top