mq-test inner

РезултатиПрез периода 20 – 23 март 2018 година се проведе третото обучение за училищни екипи по програма „Прогресивни образователни практики”, част от Академия за лидери в образованието.

В обучението взеха участие 10 училища от Северозападен регион в България, като от всяко училище участваше екип от директор и учители. Участваха училища от Вършец, Бяла Слатина, Видин, Белена, с. Баница, Монтана, Враца и Берковица.

Акцентът на програма е отваряне на учителските практики за наблюдение, споделяне и даване на конструктивна обратна връзка с цел подобряване на преподаването. По време на обучението се използва инструментариум за работа в професионална учебна общност (ПУО), както и инструменти за наблюдение на класна дейност и конфериране с учители. Обучението беше проведено в СУ „Иван Вазов”, Вършец. Като част от програмата участниците наблюдаваха два урока в СУ „Иван Вазов”, Вършец.

Преподаватели в програмата са специалисти от Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк.

Програмата се провежда в партньорство с Департамента за квалификация на педагогическите специалисти към Пловдивския университет.

Дати

20 – 23 март, 2018 година

Снимки

Снимки 12 и 13

Видеа

 

Брой училища

10

Брой обучени:

-          Учители

-          Директори

10 директори, 20 учители

Училище-домакин:

СУ „Иван Вазов”, Вършец

Наблюдавани уроци по време на обучението:

СУ „Иван Вазов”, Вършец – Английски език в 4 кл.

СУ „Иван Вазов”, Вършец – Български език и литература в 8 кл.

 

Регион

Северозападен регион: училища от Вършец, Бяла Слатина, Видин, Белена, с. Баница, Монтана, Враца и Берковица

Достигнати ученици

 

Брой вътрешно училищни посещения вследствие на програмата

 

Брой посещения между училища вследствие на програмата

 

Списък на участвалите училища

СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец

НУ „Христо Смирненски” , гр. Бяла Слатина

СУ „Цар Симеон Велики” , гр. Видин

ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” , гр. Видин

ОУ „Васил Левски”, гр. Белене

ОУ „Христо Ботев”, с. Баница

ПГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана

ППМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца

ОУ „Н. Вапцаров”, гр. Берковица

 

Back to Top