mq-test inner

РезултатиОписание

През периода 4 – 7 октомври 2017 г. се проведе първото обучение за училищни екипи по програма „Прогресивни образователни практики”, част от Академия за лидери в образованието.

В обучението взеха участие 10 училища от Североизточен регион в България, като от всяко училище участваше екип от директор и учители. Участваха училища от Разград, Търговище, Силистра, Добрич и Шумен.

Акцентът на програма е отваряне на учителските практики за наблюдение, споделяне и даване на конструктивна обратна връзка с цел подобряване на преподаването. По време на обучението се използва инструментариум за работа в професионална учебна общност (ПУО), както и инструменти за наблюдение на класна дейност и конфериране с учители. Обучението беше проведено в ОУ „Васил Левски”, Разград. Като чат от програмата участниците наблюдаваха реални уроци в ОУ „Васил Левски” и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград.

Преподаватели в програмата са специалисти от педагогическия Колеж Банк Стрийт (Bank Street College of Education) в Ню Йорк, САЩ.

Програмата се провежда в партньорство с Департамента за квалификация на педагогическите специалисти към Пловдивския университет.

Дати

4 – 7 октомври 2017 г.

Снимки

Снимки 1 и 2

Видеа

 

Брой училища

10

Брой обучени:

-          Учители

-          Директори

10 директори, 20 учители

Училище-домакин:

ОУ „Васил Левски”, Разград

Наблюдавани уроци по време на обучението:

ОУ „Васил Левски”, Разград – Математика в 4 кл.

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, Разград – Английски език в 10 кл.

Регион

Североизточен регион: училища от Разград, Търговище, Силистра, Добрич и Шумен.

Достигнати ученици

 

Брой вътрешно училищни посещения вследствие на програмата

 

Брой посещения между училища вследствие на програмата

 

Списък на участвалите училища

СУ „Св. Кл. Охридски”, гр. Добрич

ОУ „Васил Левски”, гр. Разград

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград

ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра

ПМГ „Св. Кл. Охридски”, гр. Силистра

ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра

Първо СУ „Св. Седмочисленици”, гр. Търговище

Второ СУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище

СУ „П. Волов”, гр. Шумен

ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен

Back to Top