mq-test inner

РезултатиПрез периода 9 – 12 октомври 2017 година се проведе второто обучение за училищни екипи по програма „Прогресивни образователни практики”, част от Академия за лидери в образованието.

В обучението взеха участие 10 училища от регион Варна, като от всяко училище участваше екип от директор и учители. Участваха училища от Варна, Русе, Провадия, Велико Търново и Добрич.

Акцентът на програма е отваряне на учителските практики за наблюдение, споделяне и даване на конструктивна обратна връзка с цел подобряване на преподаването. По време на обучението се използва инструментариум за работа в професионална учебна общност (ПУО), както и инструменти за наблюдение на класна дейност и конфериране с учители. Обучението беше проведено в МГ „Д-р Петър Берон”, Варна. Като чат от програмата участниците наблюдаваха реални уроци в МГ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Петко Рачев Славейков” във Варна.

Преподаватели в програмата са специалисти от педагогическия Колеж Банк Стрийт (Bank Street College of Education) в Ню Йорк, САЩ.

Програмата се провежда в партньорство с Департамента за квалификация на педагогическите специалисти към Пловдивския университет. 

Описание

 

Дати

9 – 12 октомври 2017 г.

Снимки

Снимки 3 и 4

Брой училища

10

Брой обучени:

-          Учители

-          Директори

10 директори, 20 учители

Домакин

МГ „Д-р Петър Берон”, Варна

Наблюдавани уроци по време на обучението:

ОУ „Петко Рачев Славейков”, Варна – Математика в 2 кл.

МГ „Д-р Петър Берон”, Варна – Интегриран урок по биология и химия в 10 кл. с двама преподаватели.

 

Регион

Регион Варна: Варна, Русе, Провадия, Велико Търново и Добрич.

Достигнати ученици

 

Брой вътрешно училищни посещения вследствие на програмата

 

Брой посещения между училища вследствие на програмата

 

Списък на участвалите училища

Първа езикова гимназия, гр. Варна

Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, гр. Варна

ОУ „Петко Рачев Славейков” , гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков”, гр. Варна

Профилирана математическа гимназия “Баба Тонка”, гр. Русе

ГПЧЕ „Йоан Екзарх”, гр. Варна

ВТГ „Г.С. Раковски”, гр. Варна

СУ „Димитър Благоев”, гр. Провадия

СУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново

ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич

 

 

Back to Top