mq-test inner

РезултатиПрез периода 25 – 28 април 2018 година се проведе четвъртото обучение за училищни екипи по програма „Прогресивни образователни практики”, част от Академия за лидери в образованието.

В обучението взеха участие 10 училища от регион Бургас в България, като от всяко училище участваше екип от директор и учители. Участваха училища от Бургас, Карнобат, с. Тополица, Сливен и Димитровград.

Акцентът на програма е отваряне на учителските практики за наблюдение, споделяне и даване на конструктивна обратна връзка с цел подобряване на преподаването. По време на обучението се използва инструментариум за работа в професионална учебна общност (ПУО), както и инструменти за наблюдение на класна дейност и конфериране с учители. Обучението беше проведено в ОУ „Антон Страшимиров”, Бургас. Като част от програмата участниците наблюдаваха уроци в ОУ „Антон Страшимиров” и в НЕГ „Гьоте” – Бургас.

Преподаватели в програмата са специалисти от Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк.

Програмата се провежда в партньорство с Департамента за квалификация на педагогическите специалисти към Пловдивския университет.

 

 

Дати

25 – 28 април, 2018 година

Снимки

Снимки 14 и 15

Видеа

 

Брой училища

10

Брой обучени:

-          Учители

-          Директори

10 директори, 20 учители

Училище-домакин:

ОУ „Антон Страшимиров”, Бургас

Наблюдавани уроци по време на обучението:

ОУ „Антон Страшимиров”, Бургас – Математика  и български език в 2 кл.

НЕГ „Гьоте”, Бургас – История в 11 кл.

 

Регион

Регион Бургас: училища от Бургас, Карнобат, с. Тополица, Сливен и Димитровград

Достигнати ученици

 

Брой вътрешно училищни посещения вследствие на програмата

 

Брой посещения между училища вследствие на програмата

 

Списък на участвалите училища

ОУ „Антон Страшимиров”, гр. Бургас

ОУ „Светлина”, с. Тополица

СУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат

СУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас

ОУ „П.К. Яворов”, гр. Бургас

НЕГ „Гьоте”, гр. Бургас

Професионална Търговска Гимназия, гр. Бургас

ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията”, гр. Бургас

ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен

ОУ „П. Славейков”, гр. Димитровград

 

 

Back to Top