mq-test inner

РезултатиПрез периода септември – ноември 2018 година се проведе Институт за учители, изграден като 8-дневен интензивен семинар в 2 модула с практическо задание между модулите и интегрирана подкрепа от ментори. Програмата се фокусира се върху доказани съвременни методи на преподаване, проектно-базирано обучение, методиката за обратно планиране „Разбиране по дизайн” (Understanding by Design), дигитални и недигитални инструменти за ангажиране на учениците и различни инструменти за оценяване на постиженията на учениците.

Преподаватели в програмата са специалисти от Центъра за технологии и училищна промяна към Педагогическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ.

В обучението взеха участие 39 учители от училища в Северозападен регион и регион Бургас.

Програмата се провежда в партньорство с Департамента за квалификация на педагогическите специалисти към Пловдивския университет.

Дати

Модул 1: 1 – 4  септември 2018 г. – Пловдив

Модул 2: 11 – 14 ноември 2018 г. – Пловдив

Локации

Училища от Северозападен регион (Вършец, Бяла Слатина, Видин, Белена, с. Баница, Монтана, Враца и Берковица) и Регион Бургас (Бургас, Карнобат, с. Тополица, Сливен и Димитровград)

Снимки

Снимки 5 и 6

Брой училища

20

Брой населени места

13

Брой учители

39

Брой достигнати ученици

 

Списък на участвалите училища

СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец

НУ „Христо Смирненски” , гр. Бяла Слатина

СУ „Цар Симеон Велики” , гр. Видин

ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” , гр. Видин

ОУ „Васил Левски”, гр. Белене

ОУ „Христо Ботев”, с. Баница

ПГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана

ППМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца

ОУ „Н. Вапцаров”, гр. Берковица

ОУ „Антон Страшимиров”, гр. Бургас

ОУ „Светлина”, с. Тополица

СУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат

СУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас

ОУ „П. К. Яворов”, гр. Бургас

НЕГ „Гьоте”, гр. Бургас

Професионална Търговска Гимназия, гр. Бургас

ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията”, гр. Бургас

ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен

ОУ „П. Славейков”, гр. Димитровград

 

Back to Top