mq-test inner

РезултатиПрез периода септември – октомври 2017 година се проведе Институт за учители, изграден като 8-дневен интензивен семинар в 2 модула с практическо задание между модулите и интегрирана подкрепа от ментори. Програмата се фокусира се върху доказани съвременни методи на преподаване, проектно-базирано обучение, методиката за обратно планиране „Разбиране по дизайн” (Understanding by Design), дигитални и недигитални инструменти за ангажиране на учениците и различни инструменти за оценяване на постиженията на учениците.

Преподаватели в програмата са специалисти от Центъра за технологии и училищна промяна към Педагогическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ.

В обучението взеха участие 38 учители от училища в Североизточен регион и регион Варна.

Програмата се провежда в партньорство с Департамента за квалификация на педагогическите специалисти към Пловдивския университет.

Дати

Модул 1: 9 – 12  септември 2017 г. – Варна

Модул 2: 23 – 26 октомври 2017 г. – Варна

 

Локации

Училища от Североизточен регион (Разград, Търговище, Силистра, Добрич и Шумен) и Регион Варна (Варна, Русе, Провадия, Велико Търново и Добрич)

Снимки

Снимки 5 и 6

Брой училища

20

Брой населени места

10

Брой учители

38

Брой достигнати ученици

 

Списък на участвалите училища

ГПЧЕ „Йоан Екзарх”, гр. Варна

ВТГ „Г.С. Раковски”, гр. Варна

ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Варна

МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков”, гр. Варна

Първа ЕГ , гр. Варна

СУ „Димитър Благоев”, гр. Провадия

СУ „Е. Станев”, гр. Велико Търново

ЕГ „Гео Милев”               гр. Добрич

ППМГ „Баба Тонка”, гр. Русе

СУ „Св. Кл. Охридски”, гр. Добрич

ОУ „Васил Левски”, гр. Разград

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград

ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра

ПМГ „Св. Кл. Охридски”, гр. Силистра

ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра

Първо СУ „Св. Седмочисленици”, гр. Търговище

Второ СУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище

СУ „П. Волов”, гр. Шумен

ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен

СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище

ОУ „Н. Вапцаров”, гр. Берковица

ОУ „Ст. Шишков”, гр. Търън

ОУ „П. Берон”, гр. Плевен

ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково

32 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев

СУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив

СУ „П. Р. Славейков”, гр. Трявна

СУ „Хр. Ботев” , гр. Карнобат

ПМГ „Хр. Смирненски” , гр. Перник

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

 

Back to Top