mq-test inner

РезултатиЗа да осигурим качествена практическа подкрепа за новите учители, обучени от Колумбийския университет, през 2018 година обучихме български ментори и асистент-обучители. В програма „Обучение на асистент-обучители за нови методи на преподаване” взеха участие учители, които са били обучавани от Колумбийския университет в Ню Йорк в предишни издания на програмата и имат практически опит с новия педагогически инструментариум в България. Общо 9 учители от предишни образователни програми на Фондация „Америка за България” станаха ментори и асистираха в обучението на нови учители. Наставническата им роля е ключова за развитието на професионалисте умения на новите участници не само по време на обученията, а и през цялата 2018-2019 учебна година.

Преподаватели в програмата са специалисти от Центъра за технологии и училищна промяна към Педагогическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. 

Програмата се провежда в партньорство с Департамента за квалификация на педагогическите специалисти към Пловдивския университет.

Брой ментори

9

Дати

Менторска програма (част 1): 31 август 2018 г. – Пловдив

Ко-фасилитиране на Модул 1: 1 – 4  септември 2018 г. – Пловдив

Менторска програма (част 2): 10 ноември 2018 г. – Пловдив

Ко-фасилитиране на Модул 2: 11 – 14 септември 2018 г. – Пловдив

Локации

Асистент-обучителите са от 9 училища от 6 различни населени места.

Снимки

Снимка 8

Списък на участвалите училища

5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора

СУ „Н. Вапцаров”, гр. Айтос

18 СУ „Уилям Гладстон”, гр. София

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София

ППМГ, гр. Ловеч

СПГЕ „Джон Атанасов”, гр. София

СУ „Константин Константинов”, гр. Сливен

Експерт от РУО – Враца

Back to Top