mq-test inner

Квалификационни
програмиГодишната програма на Академията включва и тридневен семинар за професионално развитие на цялата общност от учители и директори, преминали квалификационните програми на Академията за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“. Този семинар се провежда веднъж годишно и цели да предостави продължаваща подкрепа на мрежата от възпитаници на програмите на Фондацията, като надгражда вече наученото и дава възможност и за споделяне на успешни педагогически и управленски практики от цялата страна. Участниците в програмата получават квалификационни кредити от Пловдивския университет.

Back to Top