mq-test inner

Квалификационни
програми„Специалист по образователни технологии“ е специално разработено интензивно обучение за учители с лидерски потенциал, които да подпомагат колегите си в интегрирането на образователни технологии в учебния процес. Участ преминават и през цялата обучителна програма „Нови методи на преподаване“ и придобиват солидна теоретическа и практическа основа в  методиката „Планиране по обратен дизайн“ (Understanding by Design), Проектно-базираното обучение, използването на интерактивни дигитални и недигитални инструменти за ангажиране на учениците и различни инструменти за формиращо оценяване на постиженията на учениците. Програмата продължава през цялата учебна година, а участниците работят под менторството на вече практикуващи специалисти по образователни технологии. Квалификационната програма се осъществява от преподаватели в Педагогическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк с опит в България. Завършилите програмата получават квалификационни кредити от Пловдивския университет.

Back to Top