mq-test inner

Квалификационни
програмиПрограмата предоставя набор от ресурси за организирането на регионални конференции, събития за обмен на педагогически практики и взаимни посещения на екипи от различни училища с цел наблюдаване на уроци, професионални дискусии и споделяне на опит. Регионалните обмени на практики се инициират по желание на обучени училищни лидери и екипи от цялата страна. Екипът на Академията предоставя методическа и организационна подкрепа за реализирането на тези събития, като също документира успешни практики и ги споделя с по-широката педагогическа общност на Академията.

Back to Top