mq-test inner

Квалификационни
програмиПрограма „Прогресивни образователни практики“ е основополагащо практическо обучение за училищни екипи. Целта на програмата е отваряне на учителските практики за наблюдение, споделяне и конструктивна обратна връзка с цел подобряване на преподаването. Четиридневният семинар включва инструментариум и методи за наблюдение на реални урочни практики, конфериране с учители, работа в професионални учебни общности и интегриране на подхода за цялостно развитие на детето. Обучението се провежда в училищна среда от екип преподаватели от колежа „Банк Стрийт“ в Ню Йорк с опит в България. В обучението участват училищният директор и двама учители от всяко училище от региона. Участниците в програмата получават квалификационни кредити от Пловдивския университет.

Back to Top