mq-test inner

Квалификационни
програми„Нови методи на преподаване“ е институт за учители с интензивна програма за съвременно преподаване и оценяване на напредъка на учениците. Програмата включва работа с методиката „Планиране по обратен дизайн“ (Understanding by Design), проектно обучение, използване на интерактивни дигитални и недигитални инструменти за ангажиране на учениците, както и различни инструменти за формиращо оценяване на постиженията на учениците. Квалификационната програма се осъществява от преподаватели в Педагогическия факултет на Колумбийския университет с предишен опит от работа в България.

Програмата „Нови методи на преподаване“ е разделена на два четиридневни модула. В едномесечния интервал между двата модула участниците работят върху реално практическо проектно-базирано задание с учениците си, използвайки новия педагогически инструментариум от програмата. Учителите имат на разположение ментори – учители, преминали през предишни издания на програмите на Фондация „Америка за България“ с Колумбийския университет. Участниците получават квалификационни кредити от Пловдивския университет.

Back to Top