mq-test inner

Квалификационни
програмиПрограмата представлява интензивно обучение за вече практикуващи специалисти по образователни технологии, които да подпомагат обучението и работата на новите обучаеми.  Програмата е предназначена за учители, преминали през програмите на Академията и се провежда от преподаватели от Педагогическия факултет на Колумбийския университет с опит в България. Завършилите програмата получават квалификационни кредити от Пловдивския университет.

Back to Top