mq-test inner

Уведомление за
личните данни

Уведомление за защита на личните данни

Дата: 16 ноември 2018 г.

Добре дошли на: www.abfacademy.org („Уебсайта/Уебсайтът"), който се оперира от Фондация „Америка за България“ („ние“, “нас”, „нашата“ или „Фондацията”). Това Уведомление има за цел да разясни събирането и използването на лични данни и информация, които получаваме от потребителите на Уебсайта.

Моля, имайте предвид, че Уебсайтът е разработен основно за учители, специалисти в областта на образованието и технологиите, както и към други потребители на възраст 18 и повече години, които се интересуват от програма „Академия за лидери в образованието” (“Академията”) и свързаните с нея наши проекти и инициативи.

Събиране и използване на лични данни

Когато използвате този Уебсайт, от Вас може да се изисква да предоставите определена лична информация, която може да Ви идентифицира като физическо лице или информация за контакт  с Вас. Личната информацията може да включва Вашето име и имейл адрес, както и системни данни, както е предвидено тук.

Ние използваме Вашите лични данни, за да оперираме и подобряваме функционирането на Уебсайта. Може да използваме личните Ви данни, за да отговорим на запитване/ съобщение, което сте ни изпратили чрез попълване на формата за контакт на Уебсайта, както и за да Ви изпращаме месечния бюлетин на Фондацията, ако сте се абонирали за него.

Моля, имайте предвид, че потребителите, които желаят да получават месечния ни бюлетин и се абонират за него, ще бъдат препращани към основната страница на Фондацията www.us4bg.org, където съответната Политика за поверителност се прилага до степен, която касае обработването на данните.

Системни данни

Както много оператори на уебсайтове, ние също събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате Уебсайта ни („Системни данни”). Системните данни могат да включват информация като: адрес на интернет протокола на Вашия компютър ("IP" адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашия Уебсайт, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници и други статистически данни.

„Бисквитки”

„Бисквитките” (“cookies”) са файлове, които съдържат малко количество анонимна информация, в т.ч. анонимен уникален идентификатор. „Бисквитките” се изпращат на Вашия браузър от даден уеб сайт и се съхраняват на хард диска на Вашия компютър. Като много други сайтове ние използваме „бисквитки”, за да събираме информация. Вие можете да настроите Вашия браузър да откаже използването на „бисквитки” или да Ви информира, когато се изпращат „бисквитки”. Ако не приемете „бисквитките” е възможно да не можете да използвате някои раздели на Уебсайта ни. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете www.allaboutcookies.org.

Съхранение на личните данни

Ние съхраняваме личните Ви данни само за сроковете, необходими за конкретната цел, за която са събрани или за срока, указан или разрешен от приложимото законодателство. В случай, че сте се абонирали за нашия месечен бюлетин, Вие можете по всяко време да се отпишете от него.

Разкриване на лични данни

Ние можем да предоставим Вашите лични данни на i) изпълнители / доставчици на услуги на Фондацията за целите на подобряването и оптимизирането на Уебсайта; (ii) партньори на Фондацията в Академията; (iii) трети лица, когато това се изисква от закона. Тези категории получатели на лични данни са законово или договорно задължени да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни.

Фондацията може да предава данни на свои партньори, контрагенти, доставчици на услуги, установени в рамките на и извън ЕС/ЕИП, които са ангажирани по силата на договор да ни подпомагат в нашата дейност, при спазване на принципите, описани в настоящото Уведомление. Съответните трети държави  може да не осигуряват същото ниво на защита на личните данни, каквото осигурява Вашата държава. В такива случаи Фондацията ще гарантира, че личните Ви данни са адекватно защитени от получателите в тези страни. Можете да се свържете с нас по всяко време за повече информация относно предаването на данни.

Вашите права

Право да бъдете информирани

 

Фондация „Америка за България“ публикува това Уведомление, за да Ви информира за начина, по който обработва личните Ви данни. Ние се стараем да бъдем прозрачни при обработването на личните Ви данни.  

Право на достъп

 

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни. Моля, свържете се с нас на долупосочените координати за контакт, ако желаете да получите достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас.

Право на коригиране

 

Ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, имате право да поискате от нас да я коригираме. Ако тази информация е била разкрита на трето лице, тогава ние трябва да поискаме от него също да я коригира. Моля, свържете се с нас, ако искате да коригираме личните Ви данни.

Право на изтриване

 

Ако желаете да изтрием всички лични данни, които сте ни предоставили и нямаме законово основание да продължим да ги обработваме и съхраняваме, по Ваше искане ние можем да ги изтрием.

Право на ограничаване на обработването

 

Вие имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни. Това означава, че Вие ни разрешавате да съхраняваме личните Ви данни, но не и да ги използваме. Ние ще съхраняваме толкова данни,  колкото е необходимо, за да уважим искането Ви за в бъдеще. Ако желаете обработването на личните Ви данни да бъде ограничено,  моля свържете се с нас.

Право на преносимост на данните

 

Ще Ви позволим да получите и използвате повторно Вашите лични данни за собствена нужда по безопасен и сигурен начин, без това да засяга използваемостта на данните. Това право важи само за лични данни, които сте ни предоставили и съхраняваме с Ваше съгласие или за целите на изпълнение на договор между нас.

Право на възражение

 

Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на легитимните ни интереси, за маркетингови (включително в обобщен вид) и статистически цели. Ако желаете да възразите, моля свържете се с нас.

Право на оттегляне на съгласието

 

Ако сте дали съгласието си да използваме Вашите данни (например при абонамент за нашия бюлетина), но по-късно сте променили решението си, имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време. В случай, че желаете да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетина, моля изберете опцията „отписване“ от имейла, с който получавате бюлетина. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на Вашите лични данни въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

Право на жалба до надзорен орган / правна защита

 

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че не сме отговорили на исканията Ви за разрешаване на проблем.


Изменение на настоящото Уведомление

Това Уведомление влиза в сила от датата, посочена най-горе в него, и ще бъде валидно до приемането на евентуални промени в бъдеще, които ще се прилагат веднага след публикуването им на Уебсайта.

Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме Уведомлението по всяко време, като препоръчваме периодично да следите за такива актуализации. Всяко използване на Уебсайта ни след публикуване на съответните промени в Уведомлението означава, че Вие приемате / потвърждавате тези промени.

Ако промените в Уведомлението са съществени, ние ще Ви уведомим за тях или на имейла, който сте ни предоставили, или чрез публикация на Уебсайта ни.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно Уведомлението или относно обработването на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на: dataprotection@us4bg.org.

Back to Top