mq-test inner

Училища
на бъдещетоОУ „Стою Шишков“ в село Търън, област Смолян, изгражда модерен център за проектно-базирано обучение, като интегрира информационни технологии и обособи специални кабинети и библиотека, в които учениците разработват проекти, обединяващи няколко предмета. По този начин учениците виждат и създават връзките между знанията, които получават по предметите в училище, и ги прилагат на практика. Естеството на работа и условията, които създава центърът, мотивират учениците и учителите за по-високи постижения.

Back to Top