mq-test inner

Училища
на бъдещетоСУ „Петко Рачев Славейков“ – Трявна създава многофункционален център за комуникация и творчество, в който се осъществяват както часове по предприемачество и гражданско образование, така и дискусии, дебати и работа по проекти. Центърът създава условия за повишаване на квалификациите на преподавателите в училище. Той разполага с технологии, които допринасят за обогатяване на учебния процес, и среда, в която учениците са стимулирани и подкрепяни да разгръщат интересите и потенциала си.

Back to Top