mq-test inner

Училища
на бъдещетоОУ „Светлина“ в с. Тополица, област Бургас, изгражда многосекторна дигитална зона с фокус върху природните науки, географията, историята, роден и чужди езици. Към зоната принадлежат и творческа работилница за учители, информационен център – медиатека и мултифункционално пространство за обмяна на идеи и свободно общуване. Дигиталната зона предоставя възможност за изцяло различен модел на обучение, при който технологиите спомагат и обогатяват учебния процес. Центърът стимулира инициативността и изследователския дух на учениците, като спомага за повишаване на техните резултати.

Back to Top