mq-test inner

Училища
на бъдещетоПрофесионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов" – Тетевен създава Център по екология, който предоставя възможност на учениците да наблюдават и да правят качествени изследвания на почвата, водата и въздуха. По този начин се насърчават интересите на младежите, образователното и професионалното им развитие. Центърът обслужва действащия клуб по екология към училището, който не разполагаше с пространство и условия да разгърне потенциала си. Новият център подпомага постиженията на децата от клуба и увлича останалите ученици в практическа работа по специалностите им.

Back to Top