mq-test inner

Училища
на бъдещетоОУ „Виделина“ в с. Сейдол, област Разград, изгражда природонаучен център, който естествено допълва и надгражда нестандартната база на училището, която се състои от основна сграда, обсерватория, зоо-център с практическа насоченост, музеен комплекс и открита класна стая. Целта на центъра е да улесни достъпа до съвременни образователни технологии и да направи практическата работа по природни науки по-мотивираща и привлекателна, като с това да стимулира по-високи постижения от страна на учениците. Центърът се откроява с уникалната си среда, съчетаваща на едно място нови дигитални технологии и възможност за досег с живата природата.

Back to Top