mq-test inner

Училища
на бъдещетоОУ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Рани лист, област Кърджали, създава образователен център по природни науки и математика, състоящ се от две части: пространство за общообразователна подготовка и кът за експериментални дейности и работа по проекти. По този начин учениците са стимулирани да усвояват трайни и осмислени знания за създаване на компетентности, които да им бъдат полезни при тяхната социална и професионална реализация. Новите методи на преподаване и интегрирането на дигитални технологии в образователни процес мотивират учениците да подобрят нивото на постиженията си и ги насърчава да споделят опит и знания.

Back to Top