mq-test inner

Училища
на бъдещетоОУ „Д-р Петър Берон“ в Плевен изгражда иновативен център, който стимулира и подкрепя любопитството на учениците към природните науки и математиката, като им предоставя условия и среда да се задълбочат в тях. Центърът е оборудван така, че да насърчава пряк лабораторен опит, създаване на собствени продукти, презентиране на резултати, групова и индивидуална работа. Планираните дигитални нововъведения и методи в учебния процес подпомагат осъществяването на връзка между отделните предмети от природо-математическия цикъл и създаване на мост към езика, културата и историята на различните народи.

Back to Top