mq-test inner

Училища
на бъдещетоОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ветрен създава иновативен център, който да предоставя на учениците теоретично и практическо обучение по природни науки. Центърът е конструиран така, че да насърчава интересите на младежите и да ги мотивира да излагат своите идеи и решения на проблеми. Чрез дигитални технологии и лабораторно оборудване, учениците имат възможността да влязат в ролята на истински учени и да преминат през процесите на планиране, проучване на източници на информация, наблюдение, експеримент, проверка на фактите, анализ и интерпретация. Към центъра е предвидено и интерактивно пространство за изява, отдих и занимания по интереси.

Back to Top