mq-test inner

Училища
на бъдещетоПърва езикова гимназия – Варна изгражда модерен център по езиково обучение, в който чрез специално оборудване и дигитални технологии се стимулира проектно-базираното обучение на основата на междупредметни връзки. С това училището предоставя среда и условия, в които учениците се превръщат в изследователи със собствен ресурс и възможност за контрол над процеса на учене, а учителите подпомагат, подкрепят и насочват. По този начин учениците развиват умения, необходими на всеки човек днес. Новата среда и технологиите позволяват на учителя своевременно да получава обратна връзка за индивидуалния напредък на учениците и да създава максимално ефективен учебен процес.

Back to Top