mq-test inner

Партньорски
програмиЦентър за творческо обучение е създаден през 2008 г. с цел да подпомогне качествената промяна в образованието. Неговият екип предоставя цялостни решения за оборудване, съдържание и дизайн на среда за образователни организации. Центърът е сътрудничил с 1 100 училища и 900 детски градини в България и други държави, разработил е модела „Креативна класна стая“ (http://kks.cct.bg/) – запазена марка в Европейския съюз.

От 2017 г. Център за творческо обучение е единствен партньор на Google за образованието в България.

https://cct.bg/


Възможности за учители и директори

 

 Описание:

Обучителни програми „Училище в облака“

Обучителните програми „Училище в облака“ разглеждат конкретно платформите G Suite (образователни приложения на Google) и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище. Платформите са безплатни за българските училища и за да имат реална полза, са нужни планиране и постоянство. По време на обученията участниците ще добият конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят G Suite, Офис 365 или друга платформа. В занятията се разглеждат приложението на платформите, техническите изисквания и конкретни училищни казуси.

За повече информация: https://goo.gl/6h5NKp

Целева група:

Програмата е подходяща за всички учители, специалисти, директори и зам.-директори.

Платено (колко)/безплатно:

100 лв./участник

Кредит за квалификация:

1 квалификационен кредит

Кандидатстване/отворено:

Чрез запитване на https://goo.gl/ySHKQ5

Повече информация: 

На официалния сайт на Център за творческо обучение – https://cct.bg/ и Facebook страницата – https://goo.gl/udVqYG

 

Дизайн и внедряване на ИКТ

 

Обучението представя български и чуждестранен опит от училища, които са внедрили нови технологии в учебния процес. Закупуването на ИКТ е много малка част от внедряването на технологии. За да бъде съвременно едно училище, е нужно внимателно планиране – стратегическо и оперативно. Част от разглежданите теми са: как се въвежда и използва „облак“ в училище; как се защитава информацията на училището, вкл. какви мерки трябва да се вземат, за да бъдат спазени процедурите на управление на личните данни (по електронен път); как да се оптимизират разходите за закупуване и поддръжка на ИКТ; как да се подобри имиджът на училището чрез интелигентно въвеждане на ИКТ; какви са добрите практики при въвеждане на ИКТ в учебните и административните процеси; как да се изгради училищна мрежа. Програмата е базирана на 100% реални примери от практиката и е в съответствие с действащите национални програми и национални стратегии в частта им за внедряване на ИКТ в образованието.

 

Повече за обучението: https://goo.gl/bhXp9q

Целева група:

Програмата е подходяща за всички учители, специалисти, директори и зам.-директори.

Платено (колко)/безплатно:

100 лв./участник

Кредит за квалификация:

1 квалификационен кредит

Кандидатстване/отворено:

Чрез запитване на https://goo.gl/ySHKQ5, info@cct.bg или 02/408 03 26

Повече информация: 

На официалния сайт на Център за творческо обучение – https://cct.bg/ и Facebook страницата – https://goo.gl/udVqYG

 

Инструменти за привлекателно образование

 

Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят. В обучението се разглеждат интернет платформи; образователен софтуер; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване. Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учителите и учениците.

 

Повече за обучението: https://goo.gl/R3ENCL

Целева група:

Подходящи за учители по всички предмети, учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Платено (колко)/безплатно:

100-120 лв./участник

Кредит за квалификация:

1 квалификационен кредит

Кандидатстване/отворено:

Чрез запитване на https://goo.gl/ySHKQ5, info@cct.bg или 02/408 03 26

Повече информация: 

На официалния сайт на Център за творческо обучение – https://cct.bg/ и Facebook страницата – https://goo.gl/udVqYG

 

Медийна грамотност в сферата на образованието

 

Съдържа практически упражнения за деконструкция на медийни послания, поставяне и разрешаване на конфликтни въпроси по метода на форумния театър, особености на публичната комуникация за училища, преподаване на нов учебен материал чрез игри, които развиват критическото мислене и себеизразяването пред публика, както и работа с контекст, подтекст, ъгъл на предаване на информацията, гледна точка и др. Разглежда се ролята на учителя като авторитетна медия, заедно с предимствата и недостатъците на употребата на съвременни технологични средства в класната стая.

 

Повече за обучението: https://goo.gl/uvijxr

Целева група:

Подходящо за учители по всички предмети и ръководители на училища – прогимназиален и гимназиален курс.

Платено (колко)/безплатно:

100 лв./участник

Кредит за квалификация:

1 квалификационен кредит

Кандидатстване/отворено:

Чрез запитване на https://goo.gl/ySHKQ5, info@cct.bg или 02/408 03 26

Повече информация: 

На официалния сайт на Център за творческо обучение – https://cct.bg/ и Facebook страницата – https://goo.gl/udVqYG

Back to Top