mq-test inner

Партньорски
програмиЦентър за приобщаващо образование е неправителствена организация, която работи за утвърждаване на приобщаващата училищна среда като стандарт за качество в образованието. Центърът подкрепя училищата да се развиват като общности със споделени ценности и визия, така че децата да бъдат насърчавани да разгърнат способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват подкрепени и уверени, че са ефективни и че могат да се справят с предизвикателствата, и родителите да поемат своята отговорност в партньорство с училището.

 

Възможности за учители и директори от Центъра за приобщаващо образование

 

1. Онлайн курс „Запознаване с приобщаващото образование“


Целева група: Учители, родители, специалисти
Платено / безплатно: Безплатно
Кредит за квалификация: Не
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie

2. Онлайн курс „Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики“


Целева група: Директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено по посока изграждане на приобщаваща среда в своето училище
Платено (колко)/безплатно: Платено: 49 лв.
Кредит за квалификация: Не
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: http://priobshti.se/trainings/sreda

3. Обучение „В помощ на учителя“ с предоставяне на инструмент за практическа работа: Как лесно да идентифицираме затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап.


Целева група: Общообразователни учители в началото на прогимназиален етап
Платено (колко)/безплатно: Платено: 90 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/Svoevremenno-identificirane-na-zatrudneniya

4. Обучение „В помощ на учителя“ с предоставяне на инструмент за практическа работа: Как лесно да оценяваме риска от обучителни трудности в начален етап – 1-ра част. Дейности и стратегии за подкрепа в клас.


Целева група: Общообразователни учители от начален етап
Платено (колко)/безплатно: Платено: 90 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/Ocenyavane-obuchitelni-trudnosti-chast1

5. Обучение „В помощ на учителя“ с предоставяне на инструмент за практическа работа: Как лесно да оценяваме риска от обучителни трудности в начален етап – 2-ра част. Дейности и стратегии за подкрепа в клас.


Целева група: Общообразователни учители от начален етап
Платено (колко)/безплатно: Платено: 90 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/Ocenyavane-obuchitelni-trudnosti-chast2

6. Обучение-практикум „Ефективно планиране“ с предоставяне на инструмент за самооценка на училищната среда: Как да определяме приоритетите на училището, за да постигаме целите си.


Целева група: Учители – начален и прогимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители – целодневна организация. Предложеният подход и инструменти се основават на принципа на работа в екип. Оптимална полза от обучението могат да извлекат групи участници от едно и също учебно заведение.
Платено (колко)/безплатно: Платено: 90 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/obuchenie-proces-na-samoocenyavane-opredelyane-na

7. Обучение „Партньорството с родителите“: Как да включим родителите в училищния живот. Как да управляваме взаимоотношенията си с родителите.


Целева група: Учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители – целодневна организация.
Платено (колко)/безплатно: Платено: 80 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/obuchenie-partnyorstvo-roditelite

8. Обучение „Основи на ефективното и приобщаващо училищно управление“


Целева група: Директори, заместник-директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, педагогически съветници, психолози, учители – целодневна организация
Платено (колко)/безплатно: 80 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/obuchenie-uchilishtno-upravlenie

9. Практическо обучение – Как да разработим работещи политики и процедури за закрила на детето в нашето училище.


Целева група: Директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – целодневна организация.
Платено (колко)/безплатно: 80 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/obuchenie-politiki-proceduri-za-detska-zakrila

10. Практическо обучение за учители „Нови методи в преподаването на гражданското образование“


Целева група: Общообразователни учители
Платено (колко)/безплатно: 80 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/Obuchenie-globalno-grajdansko-obrazovanie

11. Обучителен семинар за учители, възпитатели и педагогически съветници „Детското участие е важно“ – Как децата могат да участват във вземането на решения и да бъдат партньори в изграждането на споделена училищна среда.


Целева група: Учители, възпитатели, педагогически съветници
Платено (колко)/безплатно: 90 лв.
Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит
Кандидатстване/отворено: Отворено
Повече информация: https://www.cie.bg/bg/edu/obuchenie-detsko-uchastie

Back to Top