mq-test inner

Партньорски
програмиФондация „Корпус за образование и развитие  КОРПлюС насочва усилията си към разнообразяване и подобряване на обучението по английски език. Националните състезания по правопис на английски език Spelling Bee (http://spellingbee.bg) и по творческо писане на английски език (http://www.creativewriting-bg.com) ежегодно ангажират около 10 000 ученици от повече от 400 училища. През изминалата учебна година фондацията проведе 9 обучения за повишаване на квалификацията на преподаватели по английски език, в които взеха участие 196 учители от цялата страна. Всички програми се водят от  квалифицирани обучители и опитни учители с богат професионален опит, участвали в обменни международни програми, както и лектори носители на езика.  

Възможности за учители и директори:

 

Фондация „КОРплюС“ предлага седем програми за повишаване на квалификацията:

  1. Играта в часовете по английски език
  2. Успехът е на страната на мотивираните. Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език
  3. Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език
  4. Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая
  5. Използване на мобилни и уеб технологии в чуждоезиковото обучение по английски език
  6. Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език
  7. Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая.

 

Целева група: Учители по английски език в начален, среден и горен курс

Платено (колко)/безплатно: 80 лв.

Кредит за квалификация: 1 квалификационен кредит

Кандидатстване/отворено: отворено

Повече информация: http://corplus.org/trainings/

Back to Top