mq-test inner

Училища
на бъдещето„Училища на бъдещето“ е инициатива на Фондация „Америка за България“, която помага на  училища от цялата страна да преобразят образователната среда за по-добри резултати на учениците си.

Заедно с училищните екипи, програма „Училища на бъдещето“ създава модели на училища, които въплъщават силно училищно лидерство, съвременни педагогически подходи, мотивираща учебна среда и ангажиращи образователни технологии.

Целта на финансирането, предоставено от Фондация „Америка за България“, е да създаде ново поколение училищната среда чрез изграждането на образователни центрове, които отговарят на нуждите и визията на всяко училище. Подкрепените училищни трансформации включват създаването на лаборатории по природни науки, математика и информационни технологии, центрове по езиково обучение и мултифункционални пространства за прояви, дебати и събирания.

Фондация „Америка за България“ подкрепя проекти, които трансформират училищното пространство, насърчавайки екипната работа, практическите експерименти, интерактивното обучение и използването на съвременни технологични образователни ресурси. Училищните проекти насърчават използването на съвременни образователни методи и технологии, които поощряват практическата работа в училище, повишават интерактивността на учебния процес и въвличат учениците в изследователска дейност за заобикалящия ги свят.

От стартирането си през 2009 г. до сега, в рамките на програмата „Училища на бъдещето“ Фондацията е дарила общо 9.4 милиона лева за създаването на съвременно оборудвани центрове по природни науки, езици и технологии в 85 български училища.

Програмата „Училища на бъдещето“ ефективно насърчава дарителството в България и помага на училищата да привлекат устойчива гражданска и финансова благотворителна подкрепа от училищната общност, изисквайки от всяко училище да набере минимум 25% от общата стойност на проекта.  Така, към финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България“, подкрепените български училища допълнително са привлекли 3.1 милиона лева под формата на дарения и подкрепа от международния и местен бизнес, бивши и настоящи възпитаници и цялата училищна общност.

Back to Top